After All Şarkı Çevirisi Şarkı Sözü (LYRICS)

Please trip them gently, they don't like to fall, Oh by jingo
Nazikçe çelme takın onlara, düşmeyi sevmezler, oh jingoyla

There's no room for anger, we're all very small, Oh by jingo
Kızgınlığa yer yok, hepimiz küçüğüz, oh jingoyla

We're painting our faces and dressing in thoughts from the skies,
Yüzlerimizi boyuyoruz ve gökyüzündeki düşüncelerden giyiniyoruz
From paradise
Cennetten
But they think that we're holding a secretive ball.
Ama gizli bir balo düzenliyoruz sanıyorlar
Won't someone invite them
Biri onları davet etsin
They're just taller children, that's all, after all
Daha uzun çocuklar sadece, bu kadar

Man is an obstacle, sad as the clown, Oh by jingo
İnsan bir engeldir, palyaço kadar üzgün, oh jingoyla
So hold on to nothing, and he won't let you down, Oh by jingo
Hiçbir şeye tutunma ve seni yüzüstü bırakmasın, jingoyla
Some people are marching together and some on their own
Bazı insanlar beraber yürüyor ve bazıları tek başına
Quite alone
Yapayalnız
Others are running, the smaller ones crawl
Diğerleri koşuyor, küçük olanlar sürünüyor
But some sit in silence, they're just older children
Ama bazıları sessizlik içinde oturuyor, daha büyük çocuklar
That's all, after all
Bu kadar

I sing with impertinence, shading impermanent chords, with my words
Küstahça şarkımı söylerim, geçici akorları gölgelerim, sözlerimle
I've borrowed your time and I'm sorry I called
Zamanını çaldım ve aradığım için üzgünüm
But the thought just occurred that we're nobody's children At all, after all
Ama bir an düşünce belirdi aklımda kimsenin çocuğu olmadığımız, bu kadar
Live till your rebirth and do what you will, Oh by jingo
Yeniden doğana kadar yaşa ve ne istersen yap, jingoyla
Forget all I've said, please bear me no ill, Oh by jingo
Dediklerimi unut, lütfen beni hasta etme jingoyla

After all, after all
Her şeye rağmen


Albüm Adı

Single

Paylaş

Sıra
Albüm Adı
After All Şarkı Çevirisi Şarkıları