All The Madmen Şarkı Çevirisi Şarkı Sözü (LYRICS)

Day after day
Günden güne
They send my friends away
Dostlarımı yolluyorlar uzaklara
To mansions cold and grey
Soğuk ve gri köşklere
To the far side of town
Şehrin uzak tarafına
Where the thin men stalk the streets
İnce adamlar sokaklarda gezinirken
While the sane stay underground
Akıllılar yer altında kalırken

Day after day
Günden güne
They tell me I can go
Gidebileceğimizi söylüyorsun
They tell me I can blow
Uçabileceğimi söylüyorlar
To the far side of town
Şehrin uzak tarafına
Where it's pointless to be high
Yüksek olmanın anlamsız olduğu yerde
'Cause it's such a long way down
Çünkü uzun bir yol bu
So I tell them that
Onlara söylüyorum
I can fly, I will scream, I will break my arm
Uçabilirim, bağıracağım, kolumu kıracağım

I will do me harm
Kendime zarar vereceğim
Here I stand, foot in hand, talking to my wall
Duruyorum burada, elimde ayağım, duvarımla konuşuyorum
I'm not quite right at all...am I?
Pek de haklı değilim değil mi?

Don't set me free, I'm as heavy as can be
Özgür kılma beni, olabileceğim kadar ağırım
Just my librium and me
Libriyumum ve ben
And my E.S.T. makes three
EST'im üç ediyor

'Cause I'd rather stay here
Çünkü burada kalmak isterim
With all the madmen
Bütün deli adamlarla
Than perish with the sadmen roaming free
Özgürce dolaşan üzgün adamlarla kaybolan

And I'd rather play here
Burada oynamayı tercih ederim
With all the madmen
Bütün deli adamlarla
For I'm quite content they're all as sane as me
Benim kadar akıllı olduklarından memnun olduğum için

(Where can the horizon lie
Ufuk nerede yatar
When a nation hides
Bir ulus saklandığı zaman
Its organic minds in a cellar...dark and grim
Tavan arasında organik akıllar... karanlık ve sıkıcı
They must be very dim)
Loş olmalılar

Day after day
Günden güne
They take some brain away
Bazı beyinleri alıyorlar
Then turn my face around
Sonra yüzümü çeviriyorlar
To the far side of town
Şehrin uzak tarafına
And tell me that it's real
Gerçek olduğunu söyle bana
Then ask me how I feel
Sonra ne hissettiğimi sor

Here I stand, foot in hand, talking to my wall
Duruyorum burada, elimde ayağım, duvarımla konuşuyorum
I'm not quite right at all...am I?
Pek de haklı değilim değil mi?
Don't set me free, I'm as helpless as can be
Özgür bırakma beni, olabileceğim kadar acizim
My libido's split on me
Libidom üzerime tükürüoyr
Gimme some good 'ole lobotomy
Lobotomi ver bana şurdan güzelce

'Cause I'd rather stay here
Çünkü burada kalmak isterim
With all the madmen
Bütün deli adamlarla
Than perish with the sadmen roaming free
Özgürce dolaşan üzgün adamlarla kaybolan

And I'd rather play here
Burada oynamayı tercih ederim
With all the madmen
Bütün deli adamlarla
For I'm quite content they're all as sane as me
Benim kadar akıllı olduklarından memnun olduğum için


Albüm Adı

Single

Paylaş

Sıra
Albüm Adı
All The Madmen Şarkı Çevirisi Şarkıları