Alternative Candidate Şarkı Çevirisi Şarkı Sözü (LYRICS)

Inside every teenage girl there's a fountain
Her genç kızın içinde çeşme vardır
Inside every young pair of pants there's a mountain
Her genç bir çift pantolonun içinde dağ vardır
Inside every mother's eyes is Tommy Tinkrem's bed
Her annenin gözlerinde Tommy Tinkrem'in yatağı vardır
Inside every candidate waits a grateful dead
Her adayın içinde minnettar bir ölü vardır

I make it a thing, when I'm on my own to relieve myself
Bir şey yapıyorum, kendi başıma kendimi rahatlatırken
I make it a thing, when I gazelle on stage to believe in myself
Bir şey yapıyorum, kendime inanmak için sahnede gazellerken
I make it a thing, to glance in window panes and look pleased with myself
Bir şey yapıyorum, pencere kenarlarına bakmak ve kendimle memnun görünmek için
Yeah, and pretend I'm walking home
Evet eve yürüyormuşum gibi yapıyorum

I took it so bad, I sat in the correction room
Kötü karşıladım, doğrulama odasında oturdum
Took me a fag, and a kick in the moon
Canım çıktı ve aya bir tekme
Well, I ain't gonna suck no radar wing
Radar kanadı emmeyeceğim
Because inside this tin is tin
Çünkü bunun içinde teneke tenekedir
Would you like to techno-plate 'cause I'm your candidate, oh yeah
Tekno plakalar mısın çünkü adayın benim

It's a matter of life
Yaşam meselesi
And the way you walk, you've got a BrylCream queen
Yürüme şeklin, BrylCream kraliçesi var sende
It's a matter of tact
Anlaşma meselesi
In the things you talk, that keeps his passport clean
Konuştuğun şeylerde, pasaportu temiz tutuluyor
A matter of fact
Gerçekler meselesi
That a cock ain't a cock on a twelve inch screen
O s*k 30 cm ekranda s*k değildir
So I'll pretend I'm walking home
Eve yürüyor gibi yapacağım

You don't have to scream a lot to keep an age in tune
Yaşını ayarında tutmak için fazla bağırmana gerek yok
You don't have to scream a lot to predict monsoons
Musonları tahmin etmek için çağırmana gerek yok
You don't have to paint my contact black
Konuştuklarımı karalamak zorunda değilsin
Now I've hustled a pair of jeans
Bir çift pantolonu itip kaktım
Do I have to give your money back when I'm the Fuhrerling?
Fuhrerlerken sana paranı geri vermek zorunda mıyım?

I'll make you a deal
Senle anlaşacağım
I'll say I came from Earth and my tongue is taped
Dünyadan geldiğimi ve dilimin bantlı olduğunu söyleyeceğim
I'll make you a deal
Senle anlaşacağım
You can get your kicks on the candidate
Adaya tekmeni atabilirsin
I'll make you a deal
Senle anlaşacağım
For your future's sake, I'm the candidate
Geleceğinin iyiliği için, ben adayım
Lets pretend we're walking home
Eve yürüyormuşuz gibi yapalım

Uh-huh, uh
I'm the candidate
Adayım ben
Make way for the candidate
Adaya yol açın
Vote now for the candidate
Adaya oy verin


Albüm Adı

Single

Paylaş

Sıra
Albüm Adı
Alternative Candidate Şarkı Çevirisi Şarkıları