Big Brother Şarkı Çevirisi Şarkı Sözü (LYRICS)

Don't talk of dust and roses
Toz ve güllerden bahsetme
Or should we powder our noses?
Burunlarımızı pudralasak mı?
Don't live for last year's capers
Geçen yılın kaparileriyle yaşama
Give me steel, give me steel,
Çelik ver bana
Give me pulses unreal
Gerçek olmayan nabızlar ver bana

We'll build a glass asylum
Camdan barınak inşa edeceğiz
With just a hint of mayhem
sadece bir kargaşa ipucuyla
We'll build a better whirlpool
Daha iyi bir girdap inşa edeceğiz
We'll be living from sin,
Günahlarla yaşayacağız
And we can really begin
Gerçekten başlayabiliriz o zaman

Please, saviour, save your shores
Lütfen kurtarıcı, sahilleri koru
Tell me I'm rapidly yours
Çabucak senin olduğumu söyle

Someone to claim us, someone to follow
Biri talep edecek bizi, biri takip edecek
Someone to shame us, some brave Apollo
Biri utandıracak, cesur Apollolar
Someone to fool us, someone like you
Biri kandıracak, senin gibi biri
We want you, Big Brother
Seni istiyoruz Büyük Kardeş
Big Brother!
Büyük Kardeş

I know you think you're awful square
Kötü olduğunu düşündüğünü biliyorum
But you made everyone, and you've been everywhere
Ama herkesi yaptın ve her yerdeydin
Lord, I'd take an overdose, if you knew what's going down
Tanrım, aşırı doz alırım, neler olduğunu bilsen

[3x]
Someone to claim us, someone to follow
Biri talep edecek bizi, biri takip edecek
Someone to shame us, some brave Apollo
Biri utandıracak, cesur Apollolar
Someone to fool us, someone like you
Biri kandıracak, senin gibi biri
We want you, Big Brother
Seni istiyoruz Büyük Kardeş
Big Brother!
Büyük Kardeş


Albüm Adı

Single

Paylaş

Sıra
Albüm Adı
Big Brother Şarkı Çevirisi Şarkıları