Bombers Şarkı Çevirisi Şarkı Sözü (LYRICS)

All clear wail the sirens
Sirenler tamam diye feryad ediyor
Sunshine on the wasteland
Çölde günışığı
Old man sitting in the white sand
Beyaz kumda yaşlı adam oturuyor
Think we're in for a big surprise
Büyük bir sürprize hazırmışız gibi
Right between the eyes
Gözlerinin önünde

Seemed a good idea
İyi bir fikir gibi geldi
To drop a bomb on the wasteland here
Çöle bomba bırakmak
Only one man could be seen
Sadece bir adam görülebilirdi
And he was old and so serene
Yaşlı ve huzurluydu o da
Captain sat in his deck chair
Kaptan güverte sandalyesinde oturdu
And the red light flashed, beware
Kırmızı ışık yandı, dikkat
Pilot felt quite big-time
Pilot çok önemli hissetti
As the bomb sailed through the air
Bomba havada süzülüp giderken
Well, they danced and sang
Dans edip şarkılar söylediler
When the bang went bang
Bom bom ederken
When the lights popped out
Işıklar patladığında
And the smoke began to clear
Duman açılmaya başladı
It was positively queer
Pozitif yönde neşeliydi ortam

All clear wail the sirens
Sirenler tamam diye feryad ediyor
Sunshine on the wasteland
Çölde günışığı
Old man sitting in the white sand
Beyaz kumda yaşlı adam oturuyor
Think we're in for a big surprise
Büyük bir sürprize hazırmışız gibi
Right between the eyes
Gözlerinin önünde

"Die" said the General
"Ölün" dedi general
"Cobblers" said the man
"Saçmalık" dedi adam
So the Pentagon sent a cable
Pentagon kablo gönderdi
And the Queen a telegram
Kraliçeye de telegram
A-bombs, H-bombs, even very small ones
A-bombaları, H-bombaları, en küçük olanlar bile
Ripped apart that sand
Kumu yarıp geçti
'Til the stench was just revolting
Pis koku tiksinç olana kadar
And the sky a greenish tan
Gökyüzü yeşilimsi tonda
But the soldier said "Sir,
Ama asker dedi ki "Bayım
there's a crack in the world"
Dünyada yarık var"
And the figures went "squash",
Rakamlar "kabak gibi" ortadaydı
And the bits flew far and wide
Parçalar uzaklara genişçe yayıldı
How the universe sighed!
Evren nasıl da iç çekti!

All clear wail the sirens
Sirenler tamam diye feryad ediyor
Sunshine on the wasteland
Çölde günışığı
Old man sitting in the white sand
Beyaz kumda yaşlı adam oturuyor
Think we're in for a big surprise
Büyük bir sürprize hazırmışız gibi
Right between the eyes
Gözlerinin önünde
All clear wail the sirens
Sirenler tamam diye feryad ediyor
Sunshine on the wasteland
Çölde günışığı
Old man sitting in the white sand
Beyaz kumda yaşlı adam oturuyor
Think we're in for a big surprise
Büyük bir sürprize hazırmışız gibi
Right between the eyes
Gözlerinin önünde

When the smoke had blown away
Duman uzaklaştığında
There was nothing left to view
İzleyecek bir şey kalmadı
Except a man dear Lord who looked like you
Tanrım senin gibi görünen bir adam dışında
Floating high up in the sky
Gökyüzüne doğru yükselen


Albüm Adı

Single

Paylaş

Sıra
Albüm Adı
Bombers Şarkı Çevirisi Şarkıları