Drive-in Saturday Şarkı Çevirisi Şarkı Sözü (LYRICS)

Let me put my arms
around your head
Kollarımı başına dolayayım
Gee, it's hot, let's go to bed
Tanrım, sıcak, yatağa gidelim
Don't forget to turn on the light
Işığı yakmayı unutma
Don't laugh babe, it'll be alright
Gülme bebeğim, güzel olacak
Pour me out another phone
Başka bir telefon daha boşalt bana
I'll ring and see
Arayıp göreceğim
if your friends are home
Arkadaşların evde mi diye
Perhaps the strange ones in the dome
Herhalde konaktaki tuhaf insanlar
Can lend us a book we can read up alone
Okuyabilceğimiz kitaplar verebilirler bize

And try to get it on like once before
Önceki gibi ilerlemeye çalışıyorum
When people stared in Jagger's eyes
and scored
Jagger'in gözlerine bakıp puan aldıklarında insanlar
Like the video films we saw
Gördüğümüz video klipler gibiydi

[CHORUS]
His name was always Buddy
Adı hep Buddy'di
And he'd shrug and ask to stay
Omzunu silker ve kalmayı isterdi
She'd sigh like Twig the Wonder Kid
Mucize Çocuk Twig gibi iç çekerdi
And turn her face away
Başını çevirirdi sonra
She's uncertain if she likes him
Onu sevip sevmediğinden emin değil
But she knows she really loves him
Onu cidden sevdiğini biliyor
It's a crash course for the ravers
Yaygarcılar için yoğun kurs
It's a Drive-in Saturday
Cumartesi günü sineması

Jung the foreman prayed at work
Reis işte dua etti
That neither hands nor limbs would burst
Elleri ya da bacakları patlayabilirdi
It's hard enough to keep formation
Oluşumu devam ettirmek zor
amid this fall out saturation
Bu ortaya çıkan kaynaşmam arasında

Cursing at the Astronette 8
Astronot 8'e lanet okuyor
Who stands in steel
Çelikler içinde duran
by his cabinet
Kabininde
He's crashing out with Sylvian
Slyvian ile çarpışıyor
The Bureau Supply
Büro Desteği
for ageing men
Yaşlanan adamlar için

With snorting head he gazes to the shore
Sahile bakıyor homurdanan başıyla
Which once had raised a sea
Denizi kaldıran önceden
that raged no more
Daha fazla kızışmadı
Like the video films we saw
Gördüğümüz video kliplerdeki gibi

[CHORUS]
It's a Drive-in Saturday [repeat]
Cumartesi sineması


Albüm Adı

Single

Paylaş

Sıra
Albüm Adı
Drive-in Saturday Şarkı Çevirisi Şarkıları