Fashion Şarkı Çevirisi Şarkı Sözü (LYRICS)

There's a brand new dance but I don't know it's name
Yepyeni bir dans var ama ismini bilmiyorum

That people from bad homes do again and again
Kötü evlerdeki insanlar sürekli yapıyor

It's big and it's bland, full of tension and fear
Büyük ve kibar, tamamen gerginlik ve korkuyla dolu

They do it over there but we don't do it here
Onlar bunu orada yapıyor ama biz burada yapmıyoruz

Fashion!
Moda!
Turn to the left
Sola dön!
Fashion!
Moda!
Turn to the right
Sağa dön!
Oooh, fashion!
Moda!

We are the goon squad and we're coming to town
Biz haydut ekibiyiz ve şehre geliyoruz!

Beep-beep, beep-beep

Listen to me, don't listen to me!
Beni dinle, beni dinleme!
Talk to me, don't talk to me
Benimle konuş, benimle konuşma!
Dance with me, don't dance with me, no!
Benimle dans et, benimle dans etme, hayır!
Beep-beep

There's a brand new talk, but it's not very clear
Yepyeni bir konuşma var, ama pek anlaşılır değil
Oh bop
That people from good homes are talking this year
İyi evlerdeki insanlar bu yıl konuşuyor
Oh bop, fashion!
Moda!
It's loud and tasteless and I've heard it before
Gürültülü ve tatsız ve daha önce bunu duymuştum

Oh bop
You shout it while you're dancing on the dance floor
Dans pistinde dans ederken bunu haykırırsın

Oh bop, fashion
Moda!

Fashion!
Moda!
Turn to the left
Sola dön!
Fashion!
Moda!

Albüm Adı

Single

Paylaş

Sıra
Albüm Adı
Fashion Şarkı Çevirisi Şarkıları