Little Bombadier Şarkı Çevirisi Şarkı Sözü (LYRICS)

War made him a soldier
Savaş onu asker yaptı
Little Frankie Mear
Minik Frankie Mear
Peace left him a loser
Barış onu ezik bıraktı
The little bombardier
Minik bombardımancı
Lines of worry appeared with age
Endişe çizgileri yaşla beraber ortaya çıktı
Unskilled hands that knew no trade
Yeteneksiz eller ticaret bilmezdi

Spent his time in the picture house
Resim evinde geçirdi zamanını
The little bombardier
Minik bombardımancı
Frankie drank his money
Frankie parasını içti
The little that he made
Az kazanırdı zaten
Told his woes to no man
Kederini hiç kimseye anlatmazdı
Friendless, lonely days
Arkadaşı olmadan, yalnız geçen günler
Then one day, in the ABC
Bir gün, ABC'de
Four bright eyes gazed longinly
Dört parlak göz uzun süre baktı
At the ice-cream in the hand of
Dondurma elinde
The little bombardier
Minik bombardımancı
Sunshine entered our Frankie's days
Günışığı Frankie'nin günlerine geldi

Gone his worries, his hopeless maze
Endişeleri gitti, umutsuz hayretinde
His life was fun and his life was full of joy
Hayatı eğlenceliydi
Two young children had changed his aims
İki genç çocuk amaçlarını değiştirdi
He gave them toffees and played their games
Toffee verdi onlara ve oyunlarını oynadı
He brought them presents with every coins he made
Kazandığı her kuruşla onlara hediye aldı
Then two gentlemen called him
Sonra iki centilmen onu aradı
Asked him for his name
Adını öğrenmek için
Why was he friends with the children
Çocuklarla neden arkadaştı
Were they just a game?
Onlar sadece oyun muydu?
Leave them alone or we'll get sore
Onları yalnız bırak yoksa acı çekeriz
We've had blokes like you in the station before
Durakta senin gibi herifler vardı önceden
The hand of authority said "no more" to
Yetki eli dedi ki "artık yeter"
The little bombardier
Minik bombardımancıya
Packed his bags, his heart in pain
Çantalarını topladı, kalbi acı içinde
Wiped a tear, caught a train
Gözyaşını sildi, treni yakaladı
Not to be seen in the town again
Şehirde bir daha görünmemek için


Albüm Adı

Single

Paylaş

Sıra
Albüm Adı
Little Bombadier Şarkı Çevirisi Şarkıları