Memory Of A Free Festival Şarkı Çevirisi Şarkı Sözü (LYRICS)

The Children of the summer's end
Yaz çocukları bitti
Gathered in the dampened grass
Nemli çimende toplandılar
We played Our songs and felt the London sky
Şarkılarımızı çaldık ve Londra göğünü hissettik
Resting on our hands
Ellerimizde dinlenerek
It was God's land
Tanrının ülkesiydi
It was ragged and naive
Eski püskü ve naifti
It was Heaven
Cennetti

Touch, We touched the very soul
Dokun, ruhuna dokunduk
Of holding each and every life
Her bir hayatı tutarak
We claimed the very source of joy ran through
Neşenin kaynağını iddia ettik
It didn't, but it seemed that way
Olmadı ama öyle göründü
I kissed a lot of people that day
O gün bir sürü kişiyi öptüm

Oh, to capture just one drop of all the ecstasy that swept that afternoon
O öğleden sonrayı silip süpüren tüm o ekstazinin bir damlasını yakalamak için
To paint that love
O aşkı çizmek için
upon a white balloon
Beyaz bir balon üzerine
And fly it from
Uçurmak için
the topest top of all the tops
Zirvelerin zirvesinden
That man has pushed beyond his brain
Adam beyninden ötesini zorladı
Satori must be something
Satori bi şey olmalı
just the same
Aynı

We scanned the skies with rainbow eyes and saw machines of every shape and size
Gökkuşağı gözlerle gökyüzünü taradık ve her şekilden makineler gördük
We talked with tall Venusians passing through
Venüslülerle geçerken konuştuk
And Peter tried to climb aboard but the Captain shook his head
Peter tırmanmaya çalıştı ama Kaptan kafasını salladı
And away they soared
Ve uzaklara uçtular
Climbing through
Tırmanırken
the ivory vibrant cloud
Sarmaşık titreşimli buluta
Someone passed some bliss among the crowd
Biri kalabalığın arasında mutluluğu geçti
And We walked back to the road, unchained
Yola geri yürüdük, zincirsiz

"The Sun Machine is Coming Down, and We're Gonna Have a Party
The Sun Machine is Coming Down, and We're Gonna Have a Party
The Sun Machine is Coming Down, and We're Gonna Have a Party
The Sun Machine is Coming Down, and We're Gonna Have a Party
The Sun Machine is Coming Down, and We're Gonna Have a Party."
Güneş Makinesi düşüyor, partileyeceğiz


Albüm Adı

Single

Paylaş

Sıra
Albüm Adı
Memory Of A Free Festival Şarkı Çevirisi Şarkıları