Panic In Detroit Şarkı Çevirisi Şarkı Sözü (LYRICS)

He looked a lot like Che Guevara,
Che Guevara'ya benziyordu
drove a diesel van
Dizel van sürüyordu
Kept his gun in quiet seclusion,
Silahını sessiz halvette tutuyor
such a humble man
Mütevazi bir adam
The only survivor of the National People's Gang
Ulusal İnsanlar Topluluğunun tek kurtulanı
Panic in Detroit, I asked for an autograph
Detroit'te panik var, imza istedim
He wanted to stay home, I wish someone would phone
Evde kalmak istedi, biri telefon açsa keşke

Panic in Detroit
Detroit'te panik

He laughed at accidental sirens that broke the evening gloom
Akşam hüznünü yıkan kazara sirenlere güldü
The police had warned of repercussions
Polis serpintileri uyardı

They followed none too soon
Yakında hiçbirini takip etmediler
A trickle of strangers were all that were left alive
Yabancı damlaları canlı bırakılan tek şeydi
Panic in Detroit, I asked for an autograph
Detroit'te panik, imza istedim
He wanted to stay home, I wish someone would phone
Evde kalmak istedi, biri telefon açsa keşke

Panic in Detroit
Detroit'te panik

Putting on some clothes I made my way to school
Üzerime bir şeyler giyip üstüme, okul yoluna koyuldum
And I found my teacher
crouching in his overalls
Öğretmeni tulumunda çömelmiş buldum

I screamed and ran to smash my favorite slot machine
Bağırdım ve en sevdiğim otomat makinesini yumrukladım
And jumped the silent cars that slept at traffic lights
Trafik ışıklarında uyuyan sessiz arabalara atladım

Having scored a trillion dollars,
Bir trilyon dolar kazandım
made a run back home
Eve koşarak gittim

Found him slumped across the table.
Masaya düşmüş şekilde buldum onu
A gun and me alone
Silah ve ben sadece
I ran to the window. Looked for a plane or two
Pencereye koştum, bir iki uçağı aradım
Panic in Detroit.
Detroit'te panik
He'd left me an autograph
Bana imza bıraktı
"Let me collect dust."
"Toz biriktireyim"
I wish someone would phone
Biri arasa keşke

Panic in Detroit
Detroit'te panik


Albüm Adı

Single

Paylaş

Sıra
Albüm Adı
Panic In Detroit Şarkı Çevirisi Şarkıları