Please Mr. Gravedigger Şarkı Çevirisi Şarkı Sözü (LYRICS)

There's a little churchyard just along the way
Yolun kenarında minik bir kilise var
It used to be Lambeth's finest array
Lambeth'in en iyi düzeniydi bura
Of tombstones, epitaphs, wreaths, flowers all that jazz
Mezarlar, mezar taşları, çelenkler, çiçekler gibi şeylerle donatılmış
Til the war come along and someone dropped a bomb on the lot
Savaş patlak verene kadar, biri bomba bıraktı buraya

And in this little yard, there's a little old man
Bu küçük bahçede, minik yaşlı bir adam var
With a little shovel in his little bitty hand
Miniminnacık elinde küreğiyle bekleyen

He seems to spend all his days puffing fags and digging graves
Sigara içip mezar kazarak geçiriyor günlerini
He hates the reverend vicar and he lives all alone in his home
Papazdan nefret ediyor ve evinde yapayalnız yaşıyor
"Ah-choo, excuse me"
"Ah çuu, pardon"
Please Mr. Gravedigger, don't feel ashamed
Lütfen Bay Mezarcı, utanmayın
As you dig little holes for the dead and the maimed
Ölüler ve yaralılar için boşluklar kazarken
Please Mr. Gravedigger, I couldn't care
Lütfen Bay Mezarcı, umursayamam
If you found a golden locket full of some girl's hair
Kızın birinin saçından altın madalyon çıkarsa

And you put it in your pocket
Cebinize atarsanız
"God, it's pouring down"
"Tanrım yağmur yağıyor"
Her mother doesn't know about your sentimental joy
Annesi duygusal keyfinizi bilemez
She thinks it's down below with the rest of her toys
Oyuncaklarıyla yerin altında sanar onu
And Ma wouldn't understand, so I won't tell
Ama anne anlamaz, ben de söylemem
So keep your golden locket all safely hid away in your pocket
Altın madalyonu cebinizde saklayın
Yes, Mr. GD, you see me every day
Evet Bay Mezarcı her gün beni görürsünüz
Standing in the same spot by a certain grave
Belli mezarın başında her gün aynı yerde
Mary-Ann was only 10 and full of life and oh so gay
Mary Ann 10 yaşında, hayat dolu ve neşeliydi

And I was the wicked man who took her life away
Onun hayatını elinden alan günahkar bendim
Very selfish, oh God
Bencilce tanrım
No, Mr. GD, you won't tell
Hayır Bay Mezarcı söylemeyin
And just to make sure that you keep it to yourself
Kendinize saklayacağınızdan emin olayım
I've started digging holes myself
Ben de delik açmaya başladım
And this one here's for you
Bu da sizin için
"Lifted our girl, she apparently doesn't know of it
"Kızımızı kaldırdık, bilmiyor tabi şu an
Hello misses, thought she'd be a little girl
Merhaba bayan, minik kız sanmıştım onu
Bloody obscene, catch pneumonia or something in this rain"
Kanlı açık seçik, zatürreye yakalanmış ya da yağmurda ne varsa"


Albüm Adı

Single

Paylaş

Sıra
Albüm Adı
Please Mr. Gravedigger Şarkı Çevirisi Şarkıları