She's Got Medals Şarkı Çevirisi Şarkı Sözü (LYRICS)

She'd walk through the door and she'd set up the drinks on the house
Kapıdan içeri girer ve beleş içkileri hazırlardı
She played a good game of darts, and the men slapped her back
Dartı iyi oynur ve erkekler arkasından tokatlardı
And never took her out
Ve asla onu dışarı çıkarmazlardı
She wore a trenchcoat khaki
Haki bir trençkot giyerdi
Her hobnail boots were full of holes
Kabara botları delik içindeydi
She's got medals
Madalyaları var ama
Her mother called her Mary, she changed her name to Tommy, she's a one, oh
Annesi ona Mary derdi, adını Tommy yaptı, eşsiz biri o
She went and joined the army, passed the medical
Gitti orduya katıldı, tıbbi kontrolü geçti
Don't ask me how it's done
Nasıl olduğunu sorma
They sent her to the front line
Onu ön sıralara gönderdiler
Fighting for her country's name
Ülkesi adına savaşması için
She's got medals
Madalyaları var ama
She got very tired of picking up girls
Kızları kaldırmaktan bıktı
Cleaning her gun and shaving her curls
Silahını temizleyip, kıllarını almaktan
Then the enemy dropped a bomb
Düşmann bombayı bıraktı
Survivors there were none
Kurtulan yoktu
People say that when the moon is full and all the stars have gone to bed
Dolunay olduğunda bütün yıldızlar yatmaya gider derler
You can see her ghost but that's a lie because the naughty woman isn't dead
Onun hayaletini görebilirsiniz ama bu yalan çünkü pislik kadın ölmedi
She deserted on the previous morning
Önceki sabah öylece terk etti orayı
Replaced her uniform with dresses silk and green
Üniformasını ipek yeşil kumaşla değiştirdi
Called herself Eileen
Eileen dedi kendine
Came to London town
Londraya geldi
Now she's settled down
Şimdi ise yerleşti
She's got medals
Madalyaları var ama


Albüm Adı

Single

Paylaş

Sıra
Albüm Adı
She's Got Medals Şarkı Çevirisi Şarkıları