Space Oddity Şarkı Çevirisi Şarkı Sözü (LYRICS)

Ground Control to Major Tom
Binbaşı Tom'a yer kontrolü
Ground Control to Major Tom
Binbaşı Tom'a yer kontrolü
Take your protein pills and put your helmet on
Protein haplarını al ve başına kaskını tak

Ground Control to Major Tom (Ten, Nine Eight, Seven, Six)
Binbaşı Tom'a yer kontrolü (10, 9, 8, 7, 6)
Commencing countdown, engines on (Five, Four, Three, Two)
Başlangıç geri sayımı, motorlar hazır (5, 4, 3, 2)
Check ignition and may God's love be with you (One, Liftoff)
Ateşlemeyi kontrol et ve Tanrının sevgisi yanında olsun (1, havalanma)

This is Ground Control to Major Tom
Bu Binbaşı Tom'a yer kontrolü
You've really made the grade
Çoktan rütbeni aştın
And the papers want to know whose shirts you wear
Ve gazeteler giydiğin gömleğin kimin olduğunu bilmek istiyor
Now it's time to leave the capsule if you dare
Artık cesaretin varsa kapsülden ayrılma zamanı

This is Major Tom to Ground Control
Bu Binbaşı Tom'a yer kontrolü
I'm stepping through the door
Kapıdan içeriye giriyorum
And I'm floating in a most peculiar way
Ve acayip bir yolda yüzüyorum
And the stars look very different today
Ve yıldızlar bugün çok farklı görünüyor

For here
Burası için
Am I sitting in a tin can
Teneke kutuda mı oturuyorum?
Far above the world

Albüm Adı

Single

Paylaş

Sıra
Albüm Adı
Space Oddity Şarkı Çevirisi Şarkıları