Sweet Head Şarkı Çevirisi Şarkı Sözü (LYRICS)

I tried to break away from you
Senden uzaklaşmaya çalıştım
From the spics and blacks and the gum you chew
Çiğnediğin sakız latin Amerikalı ve siyahilerin
Where the posters are torn by the muggin' gangs
Posterler saldıran çeteler tarafından yırtılan yerde
By the faggy parks and the burnt out vans
Homo parkları ve yanan minivanlarla
I've got ninety-nine years of laying in the dark and I'm far too young to lie
Karanlıkta yatmamın 99 yılı var ve yatmak için fazla gencim
I've got ninety-nine ways to play my guitar it's going to pay me before I die
Gitarımı çalmak için 99 yönüm var, ölmeden önce paramı ödeyecek

So bob your sweet head
Tatlı başını salla
Brother Ziggy going to play
Ziggy kardeş çalacak
I'm just about the best you can hear
Duyabileceğin en iyi şeyim
Gonna rock it in your head
Kafanda çalacağım
Shazam! and come ball
Şazam! Ve parti
With my guitar and me soprano
Gitarım ve sopranomla
We can give you sweet head
Tatlı başını verebiliriz

I'm tough as glass and clean as night
Cam kadar keskin, gece kadar temizim
Well if looks can love we can love all right
Bakışlar sevebilirse, pekala da sevebiliriz
I'm your rubber peacock angelic whore
Prezervatifinim, tavuskuşu meleğimsi orospu
I'm a wrought iron face upon the wall
Duvarda süslenmiş demir yüzüm
I had ninety-nine years of murder called life and I'm running away from it all
Hayat denilen 99 yıllık cinayetim vardı ve ondan kaçıyorum
I got a bedroom, every mirror in town they're going to claim me if I fall
Odam var, şehirdeki her aynayı ben düşersem talep edecekler

So bob your sweet head
Tatlı başını salla
Brother Ziggy going to play
Ziggy kardeş çalacak
I'm just about the best you can hear
Duyabileceğin en iyi şeyim
Gonna rock it in your head
Kafanda çalacağım
Shazam! and come ball
Şazam! Ve parti
With my guitar and me soprano
Gitarım ve sopranomla
We can give you sweet head
Tatlı başını verebiliriz

Sweet head, give you sweet head
Tatlı baş
(while ya down there)

See my eyes of blocked emotion, see my tremble, see my fall
Engelli duyguları olan sözlerime bak, titrememi izle, düşüşümü izle
Traumatics thick and fast, your faith in me can last
Travmatik kalın ve hızlı, bana olan inancın sürebilir
Besides I'm known to lay you, one and all
Seninle yatmakla bilinirim, bir ve hep

Look south the way your mother dwells
Annenin yaşadığı yere bak güneye
If she knew what's going down, she'd give you hell
Ne olduğunu bilse, sana lanet okurdu
I'm the kind of man she warned me of
Beni uyardığı türden bir adamım
Till there was rock, you only had god
Taş olana kadar, sadece tanrın vardı

You and I have a mutual vow
Sen ve benim ortak yeminimiz var
We both like young, and we both like loud
İkimiz de genç severiz, sesli severiz
I got pretty shoes, and I'm kid and proud
Güzel ayakkabılarım var çocuk ve gururluyum
I'm street side out with my ear to the crowd
Kulağım kalabalıkta sokaktayım

So bob your sweet head
Tatlı başını salla
Brother Ziggy going to play
Ziggy kardeş çalacak
I'm just about the best you can hear
Duyabileceğin en iyi şeyim
Gonna rock it in your head
Kafanda çalacağım
Shazam! and come ball
Şazam! Ve parti
With my guitar and me soprano
Gitarım ve sopranomla
We can give you sweet head
Tatlı başını verebiliriz

Move along, sir!
İlerleyin efendim!


Albüm Adı

Single

Paylaş

Sıra
Albüm Adı
Sweet Head Şarkı Çevirisi Şarkıları