There Is A Happy Land Şarkı Çevirisi Şarkı Sözü (LYRICS)

There is a happy land where only children live
Mutlu bir ülke var çocukların yaşadığı
They don't have the time to learn the ways Of you sir, Mr. Grownup
Sizin kurallarınızı öğrenmeye zamanları yok Bay Küçük Adam
There's a special place in the rhubarb fields underneath the leaves
Ravent yaprakları tarlaları arasında özel bir yer var
It's a secret place and adults aren't allowed there Mr. Grownup,
Özel bir yer ve yetişkinler gidemez Bay Küçük Adam
Go away sir
Gidin efendim
Charlie Brown got's half a crown, he's gonna buy a kite
Charlie Brown tacın yarısı onda, uçurtma alacak

Jimmy's ill with chicken pox, and Tommy's learned to ride his bike
Jimmy su çiçeği oldu ve Tommy bisiklet sürmeyi öğrendi
Tiny Tim sings prayers and hymns, he's so small we don't notice him
Küçük Tim dua okuyor ve mırıldıyor, o kadar küçük fark etmiyoruz
He gets in the way but we always let him play with us
Yolumuza çıkıyor ama hep izin veriyoruz oynamasına bizimle

Mother calls, but we don't hear
Anne arıyor ama duymuyoruz
There's lots more things to do
Yapılacak çok şey var
It's only 5 o'clock, and we're not tired yet
Saat daha 5, yorulmadık bile henüz
But we will be, very shortly
Ama yoruluruz kısa sürede
Sissy Steven plays with girls, someone made him cry
Muhallebi çocuğu Steven kızlarla oynuyor, biri onu ağlattı

Tony climbed a tree and fell, trying hard to touch the sky
Tony ağaca tırmanıp düştü, gökyüzüne dokunmaya çalışırken

Tommy lit a fire one day, nearly burned the field away
Tommy bir gün ateş yaktı, neredeyse tarlayı yakıyordu

Tommy's mum found out, but he put the blame on me and Ray
Tommy'nin annesi öğrendi ama beni ve Ray'i suçladı

There is a happy land where only children live
Sadece çocukların yaşadığı mutlu bir ülke var
You've had your chance and now the doors are closed sir, Mr. Grownup
Şansını denedin ve kapılar kapalı artık efendim, Bay Küçük Adam
Go away sir
Gidin efendim
Boo, de boo, de boo, de boo dup


Albüm Adı

Single

Paylaş

Sıra
Albüm Adı
There Is A Happy Land Şarkı Çevirisi Şarkıları