Uncle Arthur Şarkı Çevirisi Şarkı Sözü (LYRICS)

Strikes the bell for 5 o'clock, Uncle Arthur closes shop
Saati 5'e ayarlıyor, Arthur Amca dükkanı kapıyor
Screws the tops on all the bottles, turns the lights out, locks it up
Şişelerin kapaklarını deliyor, ışıkları kapatıp kapıyı kitliyor
Climbs across his bike and he's away
Bisikletine atlayıp yoluna gidiyor
Cycles past the gasworks, past the river, down the high street
Gazhaneyi geçiyor, nehri geçti, ana caddeden indi
Back to mother, it's another empty day
Annesine, bir diğer boş gün daha geçti

[CHORUS]
Uncle Arthur likes his mommy
Arthur Amca annesini seviyor
Uncle Arthur still reads comics
Arthur Amca hala çizgi roman okuyor
Uncle Arthur follows Batman
Arthur Amca Batman'i takip ediyor

Round and round the rumours fly, how he ran away from Mum
Orada burada dedikodular, annesinden nasıl da kaçmış
On his 32nd birthday, told her that he'd found a chum Mother cried and raved and yelled and fussed
32.yaş gününde, ona oda arkadaşı bulduğunu söylemiş, annesi ağlamış, çıldırmış bağırmış çağırmış
Arthur left her no illusion, brought the girl round, save confusion
Arthur ona kuruntu bırakmamış, kızı da getirmiş, karmaşıklığı düzeltmiş
Sally was the real thing, not just lust
Sally gerçekti, şehvetten değildi
[CHORUS]
Uncle Arthur vanished quickly
Arthur Amca hızla kayboldu gözden
Uncle Arthur and his new bride
Arthur Amca ve yeni gelini
Uncle Arthur follows Sally
Arthur Amca Sally'i izliyor
Round and round goes Arthur's head, hasn't eaten well for days
Arthur'un aklı bir orada bir burada, günlerdir iyi yemedi
Little Sally may be lovely, but cooking leaves her in a maze
Minik Sally tatlı olabilir ama hayret içinde yaprak pişiriyor

Uncle Arthur packed his bags and fled
Arthur Amca çantalarını topladı ve uçtu
Back to mother, all's forgiven, serving in the family shop
Annesine geri, affedildi, aile dükkanında çalışıyor

He gets his pocket money, he's well fed
Cep harçlığını alıyor, iyi besleniyor
Uncle Arthur past the gasworks
Arthur Amca gazhaneyi geçti
Uncle Arthur past the river
Nehri de geçti
Uncle Arthur down the high street
Ana caddeyi geçti
Uncle Arthur follows mother
Arthur Amca anasını takip ediyor


Albüm Adı

Single

Paylaş

Sıra
Albüm Adı
Uncle Arthur Şarkı Çevirisi Şarkıları