Watch That Man Şarkı Çevirisi Şarkı Sözü (LYRICS)

Shakey threw a party
Shakey parti düzenledi
that lasted all night
Bütün gece süren
Everybody drank a lot of something nice
Herkes bir sürü güzel şey içti
There was an old fashioned band
of married men
Evli adamların olduğu eski moda bir grup vardı
Looking up to me
for encouragement
Cesaret için bana bakıyorlardı
- it was so-so
İdare ederdi

The ladies looked bad
Hanımlar kötü görünüyordu
but the music was sad
Ama müzik hüzünlüydü
No one took their eyes off Lorraine
Kimse Lorraine'den gözlerini alamadı
She shimmered and she strolled like a Chicago moll
Pırıl pırıldı ve Chicago *rospusu gibi geziniyordu
Her feathers looked better and better
Tüyler daha da güzel görünüyordu
- it was so-so
İdare ederdi

Yea! it was time to unfreeze
Buz çözme zamanı gelmişti
When the Reverend Alabaster danced on his knees
Reverend Alabaster dizleri üzerinde dans ettiğinde
Slam! so it wasn't a game
Bam! Oyun değildi bu demek
Cracking all the mirrors in shame
Utanç içinde bütün aynaları kırıyor

[CHORUS]
Watch that man!3 Oh honey, watch that man
Dikkat edin o adama, ah canım, dikkat edin
He talks like a jerk but he could eat you with a fork and spoon
Y*vşak gibi konuşuyor ama seni çatal ve kaşıkla yiyebilir
Watch that man! Oh honey, watch that man
Dikkat edin o adama, ah canım, dikkat edin
He walks like a jerk
Y*vşak gibi yürüyor
But he's only taking care of the room
Ama sadece odaya dikkat ediyor
Must be in tune
Akoru yerinde olmalı

A Benny Goodman fan painted holes in his hands
Benny Goodman hayranı ellerine delikler çizdi
So Shakey hung him up to dry
Shakey onu yarı yolda bıraktı
The pundits were joking
Bilginler şaka yapıyordu
the manholes were smoking
Bacalar tütüyordu
And every bottle battled
Her şişe çarpıştı
with the reason why
Nedeniyle birlikte

The girl on the phone wouldn't leave me alone
Telefondaki kız salmadı beni
A throw back from someone's LP
Birinin müzikçalarından maziye dönüş
A lemon in a bag played
Çantadaki limon çaldı
the Tiger Rag3
Tiger Rag'i
And the bodies on the screen stopped bleeding
Ekrandaki bedenler kanamayı bıraktı

Yeah! I was shaking like a leaf
Evet, yaprak gibi titriyordum
For I couldn't understand the conversation
Konuşmaları anlamadığım için
Yeah! I ran to the street, looking for information
Evet, caddeye koştum, bilgi almak için

[CHORUS]

Watch that man [repeat ad inf.]
O adama dikkat edin


Albüm Adı

Single

Paylaş

Sıra
Albüm Adı
Watch That Man Şarkı Çevirisi Şarkıları