We Are Hungry Men Şarkı Çevirisi Şarkı Sözü (LYRICS)

[spoken]
Here is the news
İşte haberler
According the latest world population survey
Son nüfus anketine göre
The figures have reached danger point, my god
Rakamlar tehlike noktasına ulaşmış tanrım
London 15 million 75 thousand
Londra 15 milyon 75bin
New York 80 million
New York 80 milyon
Paris 15 million and 30
Paris 15 ve 30
China 1000 million
Çin 1 milyar
Billington-Spa: lots
Billington*Spa: çok

My studies include suffragy
Çalışmalarımda oy hakkı var
I formed my own society
Kendi toplumumu kurdum ben
To study the power of fecundity
Doğurganlığın gücünü araştırmak için
The world will overpopulate
Dünya nüfusu artacak
Unless you claim infertility
Verimsizliği iddia etmezsen
So who will buy a drink for me, your Messiah
Bana kim içki alır, Musan mı

[CHORUS]
We are not your friends
Arkadaşların değiliz
We don't give a damn for what you're saying
Ne dediğin umrumuzda değil
We're here to live our lives
Hayatımızı yaşamak için burdayız
I propose to give the pill
Hapı vermeyi öneriyorum
Free of charge to those that feel
Doğurgan olmadığını hissedenler
That they are not infertible
Para vermeyecek
The crops of few, the cattle gun
Bazılarının ekinleri, sığır silahı
There's only one way to linger on
Böyle kalmanın tek bir yolu var
So who will buy a drink for me, your
Bana kim içki alır
Messiah
Musan

[CHORUS]
[spoken]
Achtung, achtung, these are your orders
Bunlar senin emirlerin
Anyone found guilty of consuming more than their
Dağıtılan havadan fazlasını tüketen kişilerin
allotted amount of air
Suçlu bulunması sonucu
Will be slaughtered and cremated
Katledilip cesetleri yakılacak
One only cubic foot of air is :
Havanın sadece tek kübik hali
I have prepared a document, legalising mass abortion
Dosya hazırladım, toplu kürtajı meşrulaştıran
We will turn a blind eye to infanticide
Kör bir gözü bebek katili yapacağız

[CHORUS]
You don't seem to hear me clear
Beni duyuyor gibi değilsin
Do I talk about your sphere?
Senin dünyandan bahsediyor muyum?
Let me explain my project dear
Projemi açıklayayım canım
Show you how I'll save the world
Dünyayı nasıl kurtaracağımı göstereyim
Or let it die within the year
Ya da yıl içinde ölmesini
Why do you look that way at me, your messiah
Bana neden öyle bakıyorsun, peygamberin

[CHORUS]
We are hungry men
Aç adamlarız biz
We don't give a damn for what you're saying
Ne derseniz umrumuzda olmaz
We're here to eat you
Sizi yemeye geldik


Albüm Adı

Single

Paylaş

Sıra
Albüm Adı
We Are Hungry Men Şarkı Çevirisi Şarkıları