When I Live My Dream Şarkı Çevirisi Şarkı Sözü (LYRICS)

When I live my dream, I'll take you with me
Hayatımı yaşadığımda, seni de benimle götüreceğim
Riding on a golden horse
Altın bir at üzerinde
We'll live within my castle, with people there to serve you
Şatomda yaşayacağız, sana hizmet edecek insanlarla
Happy at the sound of your voice
Sesinin tonuyla mutlu olan

Baby, I'll slay a dragon for you
Bebeğim, senin için ejderha katlederim
Or banish wicked giants from the land
Ya da ülkeden günahkar devleri yok ederim
But you will find, that nothing in my dream can hurt you
Ama sen hayalimde seni incitebilecek bir şey bulamazsın
We will only love each other as forever
Sonsuza dek birbirimizi seveceğiz sadece

When I live my dream
Hayalimi yaşadığımda
When I live my dream, I'll forgive the things you've told me
Hayalimi yaşadığımda, bana söylediklerini affedeceğim

And the empty man you left behind
Arkanda bıraktığın boş adam
It's a broken heart that dreams, it's a broken heart you left me
Kırık bir kalp bu hayal eden, arkada bıraktığın kırık bir kalp benle
Only love can live in my dream
Sadece aşk hayallerimde yaşayabilir
I'll wish, and the thunder clouds will vanish
Umarım, şimşek bulutları yok olur

Wish, and the storm will fade away
Umarım, fırtına azalır gider
Wish again, and you will stand before me while the sky will paint an ouverture
Umuyorum yine, gökyüzü uvertür çizerken önümde duracaksın
And trees will play the rhythm of my dream
Ağaçlar hayalimin ritmini oynayacak

When I live my dream, please be there to meet me
Hayalimi yaşadığımda, lütfen buluşmak için orada ol

Let me be the one to understand
Anlamama yardım et
When I live my dream, I'll forget the hurt you gave
Hayalimi yaşadığmda, verdiğin acıyı unutacağım
Then we can live in our new land
Yeni toprağımızda yaşayabiliriz o zaman
Till the day my dream cascades around me
Hayalim etrafımda katlanana kadar
I'm content to let you pass me by
Beni geçmenden memnunum
Till that day, you'll run to many other men
O güne kadar, başka adamlara koşarsın
But let them know it's just for now
Ama bilsinler ki şimdilik böyle
Tell them that I've got a dream
Hayalim olduğunu söyle onlara
And tell them you're the starring role
Starsın bu rolde söyle onlara
Tell them I'm a dreaming kind of guy
Hayalperest bir adam olduğumu söyle onlara
And I'm going to make my dream
Hayalimi gerçekleştireceğim
Tell them I will live my dream
Hayalimi yaşayacağımı söyleyeceğim
Tell them they can laugh at me
Bana gülebileceklerini söleyeceğim
But don't forget your date with me
Ama buluşmamızı unutma
When I live my dream
Hayalimi yaşadığımda


Albüm Adı

Single

Paylaş

Sıra
Albüm Adı
When I Live My Dream Şarkı Çevirisi Şarkıları