Wild Eyed Boy From Freecloud Şarkı Çevirisi Şarkı Sözü (LYRICS)

Solemn faced
Ciddi yüzlü
The village settles down
Köy yerleşiyor
Undetected by the stars
Yıldızlar yerini bulamadı
And the hangman plays the mandolin before he goes to sleep
Cellad uyumadan önce mandolinini çalıyor
And the last thing on his mind
Aklındaki son şey ise
Is the Wild Eyed Boy imprisoned
Vahşi gözlü çocuğun esir kalması
'Neath the covered wooden shaft
Tahta şaftın altında saklı
Folds the rope
İpi katlıyor
Into its bag
Çantasına
Blows his pipe of smolders
Gözleri yuvalarından çıkarken piposunu üflüyor
Blankets smoke into the room
Batttaniyeler odada kokuyor
And the day will end for some
Bazıları için gün bitecek
As the night begins for one
Biri için gece başlarken

Staring through the message in his eyes
Gözlerindeki mesajdan içeri bakarken
Lies a solitary son
Yalnız bir oğlan yatıyor
From the mountain called Freecloud
Özgürbulut adlı bir dağdan
Where the eagle dare not fly
Kartalların uçmaya cesareti olmayan yerde
And the patience in his sigh
İç çekişindeki sabır
Gives no indication
Belirti vermiyor
For the townsmen to decide
Şehirli insanların karar vermesi için
So the village Dreadful yawns
Korkunç köy esniyor
Pronouncing gross diversion
Brüt varyasyonu telaffuz ediyor
As the label for the dog
Köpeğe etiket yapıştırır gibi
Oh "It's the madness in his eyes"
"Gözlerindeki delilik"
As he breaks the night to cry:
Ağlamak için geceye ulaştığında

"It's really Me
Benim gerçekten
Really You
Sensin
And really Me
Benim
It's so hard for us to really be
Gerçekten olmamız çok zor
Really You
Sen
And really Me
Ve ben
You'll lose me though I'm always
really free"
Her zaman özgür olsam da beni kaybedeceksin

And the mountain moved its eyes
Dağ gözlerini oynattı
To the world of realize
Anlama dünyasına
Where the snow had saved a place
Kar yerini ayırdığı yerde
For the Wild Eyed Boy
Vahşi gözlü çocuğa
from Freecloud
Özgürbuluttan

And the village Dreadful cried
Korkunç köy ağladı
As the rope began to rise
İp yükselmeye başlarken
For the smile stayed on the face
Yüzünde gülümsemesi kaldığı için
Of the Wild Eyed Boy
Vahşi gözlü çocuğun
from Freecloud
Özgürbuluttan gelen
And the women once proud
Kadınlar önceden gururluydu
Clutched the heart of the crowd
Kalabalığın kalbini kavradılar
As the boulders smashed down from the mountain's hand
İri kayalar dağın elinden yere düşüp parçalandı

And the Magic in the stare
Bakışlarındaki büyü
Of the Wild Eyed Boy said
Vahşi gözlü çocuğun dediler ki
"Stop, Freecloud
"Dur, Özgürbulut
They won't think to cut me down"
Beni kesmeyi düşünmezler"
But the cottages fell
Ama kulübeler düştü
Like a playing card hell
Kart oynar gibi
And the tears on the face
Yüzündeki gözyaşları
Of the Wise Boy
Bilge çocuğun
Came tumbling down
Yuvarlanıp geldi
To the rumbling ground
Gümbürdeyen yere
And the missionary mystic of peace&love
Barış&sevginin mistik aracısı
Stumbled to cry among the clouds
Bulutların arasında ağlamak için sendeledi
Kicking back the pebbles
Çakılları tekmeledi geri
From the Freecloud mountain
Track.
Özgürbulut Dağının yolundan


Albüm Adı

Single

Paylaş

Sıra
Albüm Adı
Wild Eyed Boy From Freecloud Şarkı Çevirisi Şarkıları