Young Americans Şarkı Çevirisi Şarkı Sözü (LYRICS)

They pulled in just behind the bridge
Köprünün hemen arkasına çektiler
He lays her down, he frowns
Onu yere yatırıyor, kaşlarını çatıyor
"Gee my life's a funny thing, am I
"Tanrım hayatım çok tuhaf
still too young?"
Hala fazla mı gencim?"
He kissed her then and there
Orasını burasını öptü
She took his ring, took his babies
Kız yüzüğünü aldı, bebeklerini aldı
It took him minutes, took her nowhere
Dakikalar sürdü, hiçbir yere götürmedi
Heaven knows, she'd have taken anything, but
Tanrı bilir ya, her şeyi aldı ama

[CHORUS (She)]
All night
Bütün gece
She wants the young American
Genç Amerikalıyı istiyor
Young American, young American, she wants the young American
Genç Amerikalıyı istiyor
All right
Pekala
She wants the young American
Genç Amerikalıyı istiyor

Scanning life through the picture window
Resim penceresinden hayatı tarıyor
She finds the slinky vagabond
Sinsi berduşu buluyor
He coughs as he passes her Ford
Ford Mustang'ini geçerken öksürüyor
Mustang, but
Ama
Heaven forbid, she'll take anything
Tanrı korusun, her şeyi alır
But the freak, and his type, all for nothing
Ama çılgın olan ve onun tipi, hiçbir şey vermedi
He misses a step and cuts his hand, but
Bir adımı kaçırıyor ve elini kesiyor
Showing nothing, he swoops like a song
Hiçbir şey göstermeyerek, şarkı gibi üzerine çullanıyor
She cries "Where have all Papa's heroes gone?"
Ağlıyor "Babamın kahramanları nereye gitti?"

[CHORUS (She)]
All the way from Washington
Washington'dan ileri
Her bread-winner begs off the bathroom floor
Ekmek kazandıran dilenmeleri banyodan dışarda
We live for just these twenty years
20 yıldır yaşıyoruz yalnızca
Do we have to die for the fifty more?"
50 yıl için de ölmemiz mi gerek?

[CHORUS (HE)]
All night
Bütün gece
She wants the young American
Genç Amerikalıyı istiyor
Young American, young American, she wants the young American
Genç Amerikalıyı istiyor
All right
Pekala
She wants the young American
Genç Amerikalıyı istiyor

Do you remember, your President Nixon?
Başkan Nixon'u hatırlıyor musun?
Do you remember, the bills you have to pay?
Ödemen gereken faturaları hatırlıyor musun?
Or even yesterday?
Ya da dünü bile?
Have been the un-American?
Amerikalı olmayanla?
Just you and your idol sing falsetto
Sen ve idoluün falset ses çıkarıyor
'bout Leather, leather everywhere, and
Deriyle ilgili, her yer deri
Not a myth left from the ghetto
Varoşlardan gizem kalmadı
Well, well, well, would you carry a razor
Bak hele hele bıçak taşır mısın
In case, just in case of depression?
Depresyonun çıkar diye?
Sit on your hands on a bus of survivors
Kurtulanların otobüsünde ellerin üzerine otur
Blushing at all the afro-Sheeners
Afro-Parklara kızarıyor yüzün
Ain't that close to love?
Aşka yakın bir şey değil mi bu?
Well, ain't that poster love?
Poster aşkı değil mi?
Well, it ain't that Barbie doll
Barbie bebeği değil mi bu
Her hearts have been broken just like you
Kalbi senin gibi kırıldı

[CHORUS (YOU)]
All night
Bütün gece
She wants the young American
Genç Amerikalıyı istiyor
Young American, young American, she wants the young American
Genç Amerikalıyı istiyor
All right
Pekala
She wants the young American
Genç Amerikalıyı istiyor

You ain't a pimp and you ain't a hustler
Pezevenk değilsin ve dümenci de değilsin
A pimp's got a Cadi and a lady got a Chrysler
Pezevengin Cadillac'ı olur ve leydinin de Chrysler'ı
Black's got respect, and white's got his soul train
Zencilerin saygısı vardır ve beyazların ruh treni
Mama's got cramps, and look at your hands ache
Annenin ağrıları ve ellerine bak nasıl ağrıyor
(I heard the news today, oh boy)
(Haberleri bugün duydum, oğlum ya)
I got a suite and you got defeat
Dairem var benim ve senin de savunman
Ain't there a man who can say no more?
Daha fazlasını söyleyebilen bir adam yok mu?
And, ain't there a woman I can sock on the jaw?
Çenesinden emebileceğim bir kadın yok mu?
And, ain't there a child I can hold without judging?
Yargılamadan sarılabileceğim bir çocuk yok mu?
Ain't there a pen that will write before they die?
Onlar ölmeden önce yazacak bir kalem yok mu?
Ain't you proud that you've still got faces?
Hala yüzün olduğu için gururlu değil misin?
Ain't there one damn song that can make me break down and cry?
Beni paramparça edip ağlatabilen lanet bir şarkı yok mu?

[CHORUS (I) (repeat 3 times ad lib)]
All night
Bütün gece
She wants the young American
Genç Amerikalıyı istiyor
Young American, young American, she wants the young American
Genç Amerikalıyı istiyor
All right
Pekala
She wants the young American
Genç Amerikalıyı istiyor


Albüm Adı

Single

Paylaş

Sıra
Albüm Adı
Young Americans Şarkı Çevirisi Şarkıları