Remember Who I Was Şarkı Çevirisi Şarkı Sözü (LYRICS)

I know I hurt you, I was so unkind
Seni incittiğimi biliyorum, çok kırıcıydım
I was ungrateful, I wasted your time
Nankördüm, zamanını harcadım
But I was young and lost, so lost
Ama genç ve kayıptım, çok kayıp
See, you took this poor boy and changed his whole life
Bak, bu zavallı çocuğu aldın ve tüm hayatını değiştirdin
Granted his wishes and dreams overnight
Bir gecede hayallerini ve rüyalarını kabul ettin
And I saw stars, they shot me down
Ve ben yıldızları gördüm, onlar beni vurdular
But I deserved it, they knocked me out
Ama bunu hakkettim, onlar beni dövdüler
I'm just waking up now, in the tears of the one's I love
Şimdi uyanıyorum, sevdiğim birinin gözyaşları içinde
It's quiet
Bu sessiz
I'll bet that everybody thinks I'm done
Bahse girerim herkes bittiğimi düşünüyor
I need to get up now
Şimdi ayağa kalkmam gerek
I been down here for too long
Uzun zamandır buradayım
Two years I've been lost
Kaybolalı iki yıl oluyor
Now I remember who I was
Şimdi kim olduğumu hatırlıyorum
Who I was, who I was
Kim olduğumu, kim olduğumu
I am the one who beat me black and blue
Morartılarak dövülen kişi benim
No one can hurt all your feelings like you
Kimse tüm hislerini senin gibi incitemez
Whoa, I know it, or validate
Vaov, biliyor ya da onaylıyorum
See, if you're a misfit and feel out of place
Bak, eğer bir uyumsuzsan ve dışlanmış hissediyorsan
Or you don't like how you look, it's okay
Ya da görüntünden hoşlanmıyorsan, bu sorun değil
'Cause someone will
Çünkü biri hoşlanacak
But you need to love yourself
Ama kendini sevmen gerek
Don't end up like me
Benim gibi bitme
Don't end up like me
Benim gibi bitme
I'm just waking up now, in the tears of the one's I love
Şimdi uyanıyorum, sevdiğim birinin gözyaşları içinde
It's quiet
Bu sessiz
I'll bet that everybody thinks I'm done
Bahse girerim herkes bittiğimi düşünüyor
I need to get up now
Şimdi ayağa kalkmam gerek
I've been down here for too long
Uzun zamandır buradayım
Two years I've been lost,
Kaybolalı iki yıl oluyor
Now I remember who I was
Şimdi kim olduğumu hatırlıyorum
Who I was, who I was
Kim olduğumu, kim olduğumu
(I've been down here for too...)
(Bayadır buradayım..)
Who I was, who I was
Kim olduğumu, kim olduğumu


Albüm Adı

Single

Paylaş

Sıra
Albüm Adı
Remember Who I Was Şarkı Çevirisi Şarkıları