Skeletons Şarkı Çevirisi Şarkı Sözü (LYRICS)

There's hidden things
Gizli şeyler var
That you don't see
Görmediğin
They call 'em skeletons
Onlara iskelet diyorlar
But don't be scared of them
Ama ben onlardan korkmuyorum

'Cause you're still you
Sen hala sensin
And I'm still me
Ve ben hala benim
It's all irrelevant
Bunların hepsi konu dışı
We all got skeletons
Hepimizin iskeleti var

You could tell me everything
Bana her şeyi söyleyebilirdin
And then we could forget it
Ve sonra unutabilirdik
Baby, you could show me all your demons
Bebeğim, bana tüm şeytanlarını gösterebilirdin
Admit it
Kabul et
You could be a battle
Bir savaş olabilirdin
And the words come back around, around
Ve sözler geri geldi, geri geldi
We going never gotta tell the lions
Asla aslanlara söylemeyeceğiz
Where we're living
Nerede yaşadığımızı
I could show you demons
Sana şeytanlar gösterebilirdim
Only you could take a minute
Eğer bir dakikan olsaydı
Show me that you'll be there
Orada olacağını bana göster
When the walls come crashing down
Duvarlar yıkılmaya başladığında

When you're holding back the words
Sözlerini içinde tuttuğunda
'Cause you're afraid of being hurt
Kırılmaktan korktuğun için bunu yapıyorsun
Just let love in
Sadece aşkı kabul et
Just let love in
Sadece aşkı içeri al
Oh, we're only skin and bone
Ah, biz sadece deri ve kemiğiz
We don't have to be alone
Bizim yalnız olmamıza gerek yok
Just let love in
Sadece aşkı davet et
Just let love in
Sadece aşkı davet et
I, I, I, I, I, I just let love in
Ben, ben, ben.. aşkı kabul ettim
Just let love in
Sadece aşkı kabul et

Sink or swim
Vazgeç ya da yüz
What will it be?
Hangisi?
We all got skeletons
Hepimizin isketeleti var
Set them free
Onları serbest bırak
But now I'm over it
Ama şimdi ben atlattım

Albüm Adı

Single

Paylaş

Sıra
Albüm Adı
Skeletons Şarkı Çevirisi Şarkıları