Suicide Şarkı Çevirisi Şarkı Sözü (LYRICS)

One, two, ready
Bir, iki, hazır
Here we go
İşte başlıyoruz
It ain't the gun
Silah değildir
It's the man behind the trigger
Tetiğin ucundaki adamdır
Gets blood on his fingers
Elini kana bulaştıran
And runs
Ve kaçan
It ain't the lie
Yalan değildir
It's the way that the truth is denied
Doğruların reddedilme yoludur
But if there is one thing that I'm guilty of
Fakat suçlu olduğum bir şey varsa o da
It's loving and giving when you take too much
Sen çok fazla alırken seni sevmek ve fazla vermektir.
If somebody asked how we died
Eğer biri nasıl öldüğümüzü sorarsa
Please look them straight in the eye
Onların gözlerinin içine bak
Call it suicide
intihar de
Don't fabricate
Uydurma
Just tell them babe
Sadece onlara söyle bebeğim
It was suicide
O intihardı
Don't sugarcoat it
Ballandırma
Just let them know
Sadece bilmelerine izin ver.
It ain't the knife
Bıçak değildir
It's the way that you use it
Onu nasıl kullandığındır
How you abuse it in fights
Onu kavgalarda nasıl hor kullandığındır
It ain't about the life
Hayatla ilgili değildir
You feel you were given
Sana verildiğini hissettiğin
As long as you're living it right
Onu doğru yaşadığın sürece
If there is one thing that I'm guilty of
Eğer şuçlu olduğum bir şey varsa o da
It's loving and giving when you take too much
Sen çok fazla alırken seni sevmek ve fazla vermektir.
If somebody asked how we died
Eğer biri nasıl öldüğümüzü sorarsa
Oh, you look them straight in the eye
Oh, onların gözünün içine bak
Call it suicide
intihar de
Don't fabricate
Uydurma
Just tell them babe
Sadece onlara söyle bebeğim
It was suicide
O intihardı
Don't sugarcoat it
Ballandırma
Just let them know
Sadece bilmelerine izin ver.
You've been killing me softly
Beni hafifçe öldürüyordun
And finally the pain is too much
Ve sonunda acı çok fazla
And I'm all out of whisky
Ve viskim kalmadı
To soak up the damage you've done
Bana verdiğin zararı bastırmak için
If there's anything I'm guilty of
Eğer suçlu olduğum bir şey varsa o da
It's loving you too much
Seni çok sevmektir
If anybody asks how we died
eğer birisi nasıl öldüğümüzü sorarsa
Call it suicide
intihar de
Don't fabricate
Uydurma
Just tell them babe
Sadece onlara söyle bebeğim
It was suicide
O intihardı
Don't sugarcoat it
Ballandırma
Just let them know
Sadece bilmelerine izin ver.
Oh baby
Oh bebeğim
Just let them know
Sadece bilmelerine izin ver.
Just...
Sadece...


Albüm Adı

Single

Paylaş

Sıra
Albüm Adı
Suicide Şarkı Çevirisi Şarkıları