Last Party Şarkı Çevirisi Şarkı Sözü (LYRICS)

There's a party going on in here
Parti devam ediyor burada
It's been happening for many years
Bu uzun yıllardır sürüyor
You weren't invited and don't want to stay
Devst edilmedin fakat kalmak istemiyorsun
But keep partying anyway
Fakat yine de parti devam ediyor
DJ's playing that familiar tune
Dj tanıdık bir melodi çalıyor
Got them dancing, shaking up the room
Dansları odayı sarsıyor
They hear the beat but they don't know the words
Sesleri duyuyorlar fakat kelimelerin anlamını bilmiyorlar
This is the saddest song I've ever heard
Bu duyduğum en üzücü şarkı
If you could look into the future, would ya?
Eğer geleceği görebilseydin, yapar mıydın?
If you could see it, would you even want to?
Eğer görebilseydin, yine de ister miydin?
I got a feeling that there's bad news coming
İçimde kötü haberlerin geldiğine dair bir his var
But I don't want to find it out
Ama bulmak istemiyorum
If it's the end of the world, let's party
Eğer bu dünyanın sonuysa, haydi parti
Like it's the end of the world, let's party
Eğer dünyanın sonu olasıysa, haydi parti
And wrap your arms around everybody
Ve herkes kollarını sarsın etrafa
If we're all gonna die, let's party, let's party, let's party
Eğer hepimiz ölecek isek, haydi parti, haydi parti, haydi parti
Who can I blame with everything I've done?
Kim beni bütün yaptıklarımla suçlayabilir?
Is this the price we pay for too much fun?
Çok eğlenmek için savurduğumuz para bu mu?
Don't be misled it's not a twist of fate
Yanılma bu kaderin cilvesi değil
It's just what happens when you stay out late
Bu sadece geç kaldığında olanlar
So raise your glasses all my kings and queens
Bu nedenle gözlüklerinizi çıkarın krallarım ve kraliçelerim
Smash the chandelier to smithereens
Avize küçük parçalara ayrıldığında
Who knew that Mercury could rise so fast
Merkürün bu kadar hızlı doğduğunu kim biliyordu
Enjoy the party 'cause this is our last
Partinin keyfini çıkar çünkü bu son partimiz
If you could look into the future, would ya?
Eğer geleceği görebilseydin, yapar mıydın?
If you could see it, would you even want to?
Eğer görebilseydin, yine de ister miydin?
Got a feeling that there's bad news coming
İçimde kötü haberlerin geldiğine dair bir his var.
But I don't want to find it out
Ama bulmak istemiyorum
If it's the end of the world, let's party
Eğer bu dünyanın sonuysa, haydi parti
Like it's the end of the world, let's party
Eğer dünyanın sonu olasıysa, haydi parti
Wrap your arms around everybody
Kollarınızı sarın etrafına
If we're all gonna die, let's party
Eğer hepimiz ölecek isek, haydi parti
If it's the end of the world, let's party
Eğer bu dünyanın sonuysa, haydi parti
Like it's the end of the world, let's party
Eğer dünyanın sonu olasıysa, haydi parti
Wrap your arms around everybody
Kollarınızı sarın etrafına
If we're all gonna die, let's party
Eğer hepimiz ölecek isek, haydi parti
Let's party, let's party
Haydi parti, haydi parti!
Let's party, let's party
Haydi parti, haydi parti!
There's a party going on in here
Parti devam ediyor burada
It's been happening for many years
Bu uzun yıllardır sürüyor
And even if it all goes bad
Ve her şey kötü gitseydi bile
It was the best time we ever had
Bu geçirdiğim en güzeldi zaman olurdu


Albüm Adı

Single

Paylaş

Sıra
Albüm Adı
Last Party Şarkı Çevirisi Şarkıları