If You Could See Me Now Şarkı Çevirisi Şarkı Sözü (LYRICS)

Oh if you could see me now
Oh beni şimdi görebilseydin

Oh if you could see me now
Oh beni şimdi görebilseydin

It was February 14, Valentine's Day
14 Şubat'tı, sevgililer günü
The roses came but they took you away
Güller geldi ama seni götürdüler
Tattooed on my arm is a charm to disarm all the harm
Tüm zararı bertaraf etmek için kollarıma dövmeledim
Gotta keep myself calm but the truth is you're gone
Sakin olmalıyım ama gerçek şu ki sen gittin
And I'll never get to show you these songs
Ve bu şarkıları asla sana gösteremeyeceğim
Dad you should see the tours that I'm on
Bulunduğum turları görmelisin baba
I see you standing there next to Mom
Annemin yanında durduğunu görüyorum
Both singing along, yeah arm in arm
Şarkı söylüyorsunuz, kol kola

And there are days when I'm losing my faith
Ve bazı günler inancımı kaybediyorum
Because the man wasn't good he was great
Çünkü o adam iyi değildi, harikaydı
He'd say "Music was the home for your pain"
"Müzik acını dindiren evdir" derdi
And explained I was young, he would say
Ve ben gençken, derdi ki
"Take that rage, put it on a page
Hırsı al, sayfaya dök
Take the page to the stage
Sayfayı sahneye koy
Blow the roof off the place"
O yerin çatısını uçur"

I'm trying to make you proud
Seni gururlandırmaya çalışıyorum
Do everything you did
Yaptığın her şeyi yapıyorum
I hope you're up there with God saying "That's my kid!"
Umarım orada Tanrı'ylasın "işte bu benim çocuğum!" diyorsundur


I still look for your face in the crowd
Hala kalabalıkta yüzünü arıyorum
Oh if you could see me now (Oh if you could see me now)
Oh eğer şimdi beni görebilseydin (Oh eğer şimdi beni görebilseydin)
Would you stand in disgrace or take a bow
Utanç içinde dururmuydun yoksa saygıyla eğilirmiydin
Oh if you could see me now (Oh if you could see me now)
Oh eğer şimdi beni görebilseydin (Oh eğer şimdi beni görebilseydin)
(Oh if you could see me now)
(Oh eğer şimdi beni görebilseydin)
If you could see me now would you recognize me?
Eğer şimdi beni görebilseydin tanır mıydın?
Would you pat me on the back or would you criticize me?
Sırtımı okşarmıydın yoksa eleştirir miydin?
Would you follow every line on my tear-stained face
Gözyaşlarıyla lekelenmiş yüzümdeki her çizgiyi takip edermiydin
Put your hand on a heart that was cold
Soğuk bir kalbe elini koyarmıydın

Albüm Adı

Single

Paylaş

Sıra
Albüm Adı
If You Could See Me Now Şarkı Çevirisi Şarkıları