Nothing Şarkı Çevirisi Şarkı Sözü (LYRICS)

Am I better off dead
En iyisi ölmem mi
Am I better off a quitter
En iyisi vazgeçmem mi
They say I'm better off now
Şimdi daha iyi olduğumu söylüyorlar
Than I ever was with her
Onunla olduğum zamandan
As they take me to my local down the street
Onlar beni mahallemdeki sokağa götürürken
I'm smiling but I'm dying trying not to drag my feet
Gülümsüyorum ama ayaklarımı sürümemeye çalışırken ölüyorum

They say a few drinks will help you to forget her
Diyorlar ki birkaç kadeh içmek onu unutmama yardım edecek
But after one too many I know that I'm never
Ama bir taneden sonrası çok fazla biliyorum ben asla
Only they can see where this is gonna end
Keşke görebilseler bunun nerede son bulacağını
But they all think I'm crazy but to me it's perfect sense
Ama hepsi deli olduğumu düşünüyor ama bana göre bu çok mantıklı

[Chorus]
And my mates are all there trying to calm me down
Ve dostlarım orada beni sakinleştirmeyi denemek için
'Cause I'm shouting your name all over town
Çünkü tüm şehre adını haykırıyorum
I'm swearing if i go there now
Yemin ederim şimdi oraya gelsem
I can change your mind turn it all around
Fikrini değiştirebilirim tamamen tersine

And I know that I'm drunk but I'll say the words
Ve sarhoş olduğumu biliyorum ama sözcükleri söyleyeceğim
And she'll listen this time even though their slurred
Ve bu sefer dinleyecek önemsemese de
Dial her number and confess to her
Numarasını arıyorum ve ona itiraf ediyorum
I'm still in love but all i heard was nothing
Hala aşık olduğumu ama tüm duyduğum hiçbirşeydi

So I stumble there, along the railings and the fences
Öylece orada tökezliyorum, parmaklık ve korkulukların yanında
I know if I'm face to face that she'll come to her senses
Biliyorum yüz yüze gelsek aklı başına gelecek
Every drunk step i take leads me to her door
Attığım her sarhoş adım beni onun kapısına götürüyor
If she sees how much I'm hurting
Ne kadar incindiğimi görse
She'll take me back for sure
Kesinlikle beni geri alacaktır


Albüm Adı

Single

Paylaş

Sıra
Albüm Adı
Nothing Şarkı Çevirisi Şarkıları