Rock The World Şarkı Çevirisi Şarkı Sözü (LYRICS)

We didn't listen when they said it can't be done
Bitemez dediklerinde dinlemedik
We're on a mission to prove everybody wrong
Herkese haksız olduklarını ispatlamak için bir görevdeyiz
We had a vision, now we've risen above everyone
Hayalimiz vardı, şimdi herkesi yukarıya yükseltiyoruz
We didn't listen when they said it can't be done
Bitemez dediklerinde dinlemedik
It's gonna make the papers
Kağıtlara yazılacak
This shit's gon' hit the news
Bu saçmalık haberleri vuracak
'Cause fear don't haunt the madness
Çünkü korku deliliği avlayamaz
Got nothing left to lose
Kaybedecek hiçbirşeyimiz yok
A hundred years from now
Şuandan yüzyıl sonra
There's still be talking, girl
Hala konuşulacak, kızım
Always remember when
Herzaman hatırla
The day we rocked the world, ooh ooh ooh
Dünyayı salladığımız günü, ooh ooh ooh
The day we rocked the world, ooh ooh ooh
Dünyayı salladığımız günü, ooh ooh ooh
We rock the world, ooh ooh ooh, yeah
Dünyayı salladık, ooh ooh, evet
We rock the world, ooh ooh ooh, yeah
Dünyayı salladık, ooh ooh, evet
To be the greatest, no, we can't be giving up
En iyisi olmak için, hayır, pes edemeyiz
We were the bravest when I didn't have the guts
Biz en cesur olandık özgüvenim olmadığında
Now, all the haters even made it, the two of us
Şimdi, tüm nefret edenler bile yaptı,
To be the greatest, yeah, all that you need is love
İkimiz en iyisi olmak için, evet, tüm ihtiyacın olan sevgi
It's gonna make the papers
Kağıtlara yazılacak
This shit's gon' hit the news
Bu saçmalık haberleri vuracak
'Cause fear don't haunt the madness
Çünkü korku deliliği avlayamaz
Got nothing left to lose
Kaybedecek hiçbirşeyimiz yok
A hundred years from now
Şuandan yüzyıl sonra
There's still be talking, girl
Hala konuşulacak, kızım
Always remember when
Herzaman hatırla
The day we rocked the world
Dünyayı salladığımız gün
(Hey, hey) We rock the world, ooh ooh ooh, yeah
(Hey, hey) Dünyayı salladığımız, ooh ooh ooh, evet
We rock the world, ooh ooh ooh, yeah
Dünyayı salladık, ooh ooh, evet
I feel the earth shaking
Dünyanın titrediğini hissediyorum
You feel the ground breaking
Toprağın parçalandığını hissediyorsun
We never stopped saying, saying
Söylemeyi asla bırakmadık,söylemeyi
We rock the world, ooh ooh ooh, yeah
Dünyayı salladık, ooh ooh, evet
Working, living, fighting, feeling
Çalışıyoruz, yaşıyoruz, savaşıyoruz, hissediyoruz
Do it 'til your fingers' bleeding
Parmakların kanayana kadar yap
Failing, trying, history writing
Beceremiyoruz, deniyoruz, tarih yazıyoruz
Do it 'til we brought lightning
Işık gelinceye kadar yao
You and me are human beings
Sen ve ben insanız
Pushing harder, smashing ceilings
Zorluyoruz, tavanı eziyoruz
Laser focus, tunnel vision
Lazere odaklan, tüneli görüyoruz
Aren't you glad we didn't listen (the day we rocked the world)
Dinlemediğimize sevinmedin mi ? (dünyayı salladığımız gün)
Working, living, fighting, feeling
Çalışıyoruz, yaşıyoruz, savaşıyoruz, hissediyoruz
Do it 'til your fingers' bleeding
Parmakların kanayana kadar yap
Failing, trying, history writing
Beceremiyoruz, deniyoruz, tarih yazıyoruz
Do it 'til we brought lightning (the day we rocked the world)
Işıği getirene kadar yap (dünyayı salladığımız gün)
You and me are human beings
Sen ve ben insanız
Pushing harder, smashing ceilings
Zorluyoruz, tavanı eziyoruz
Aren't you glad we didn't listen, girl
Dinlemediğimize memnun değil misin ?
We rock the world, ooh ooh ooh, yeah (we rock the world, we rock the world)
Dünyayı salladık, ooh ooh ooh, evet (dünyayı salladık, dünyayı salladık)
We rock the world, ooh ooh ooh, yeah (we rock the world)
Dünyayı salladık, ooh ooh ooh, evet (dünyayı salladık)
I feel the earth shaking
Dünyanın titrediğini hissediyorum
You feel the ground breaking
Toprağın parçalandığını hissediyorsun
We never stopped saying, saying
Söylemeyi asla bırakmadık,söylemeyi
We rock the world, ooh ooh ooh, yeah
Dünyayı salladık, ooh ooh, evet
Ooh ooh ooh
Ooh ooh ooh


Albüm Adı

Single

Paylaş

Sıra
Albüm Adı
Rock The World Şarkı Çevirisi Şarkıları