The Man Who Can't Be Moved Şarkı Çevirisi Şarkı Sözü (LYRICS)

Going back to the corner where I first saw you
Seni ilk gördüğüm köşeye geri gidiyorum
Gonna camp in my sleeping bag, I'm not gonna move
Uyku tulumumda kamp yapacağım, kımıldamayacağım
Got some words on cardboard, got your picture in my hand
Pankartta birkaç kelime, elimdeyse senin resmin var
Saying if you see this girl can you tell her where I am
'Eğer bu kızı görürsen, ona burada olduğumu söyleyebilir misin?' diyorum

Some try to hand me money, they don't understand
Bazıları bana para vermeye çalışıyorlar, bilmiyorlar ki
I'm not broke I'm just a broken hearted man
Kırılmadım, sadece kalbi kırık bir adamım
I know it makes no sense, but what else can I do
Biliyorum bu anlamsız geliyor, ama başka ne yapabilirim ki
How can I move on when I've been in love with you
Sana aşık olmuşken nasıl hareket edebilirim

'Cause if one day you wake up and find that you're missing me
Çünkü eğer bir gün uyanır ve beni kaçırdığını anlarsan
And your heart starts to wonder where on this earth I could be
Ve kalbin merak etmeye başlar bu dünyada nerede olabilirdim diye
Thinking maybe you'll come back here to the place that we'd meet
Düşünüyorum da belki buraya geri döneceksin, karşılaşacak olduğumuz yere
And you'd see me waiting for you on the corner of the street
Ve senin için sokağın köşesinde beklediğimi göreceksin

So I'm not moving
Bu yüzden kımıldamıyorum
I'm not moving
Kımıldamıyorum

Policeman says son you can't stay here
Polis 'Evlat burada bekleyemezsin' diyor
I said there's someone I'm waiting for if it's a day, a month, a year
Birisini beklediğimi söyledim; bir gün, bir ay, bir yıl boyunca,
Gotta stand my ground even if it rains or snows
Yağmur veya kar yağsa bile yerimde durmalıyım
If she changes her mind this is the first place she will go
Eğer o fikrini değiştirirse, onun gideceği ilk yer burası

'Cause if one day you wake up and find that you're missing me
Çünkü eğer bir gün uyanır ve beni kaçırdığını anlarsan
And your heart starts to wonder where on this earth I could be
Ve kalbin merak etmeye başlar bu dünyada nerede olabilirdim diye
Thinking maybe you'll come back here to the place that we'd meet
Düşünüyorum da belki buraya geri döneceksin, karşılaşacak olduğumuz yere
And you see me waiting for you on the corner of the street
Ve senin için sokağın köşesinde beklediğimi göreceksin

So I'm not moving
Bu yüzden kımıldamıyorum
I'm not moving
Kımıldamıyorum
I'm not moving
Kımıldamıyorum
I'm not moving
Kımıldamıyorum

Albüm Adı

Single

Paylaş

Sıra
Albüm Adı
The Man Who Can't Be Moved Şarkı Çevirisi Şarkıları