Life Changes Şarkı Çevirisi Şarkı Sözü (LYRICS)

Waking up in my college dorm
Üniversitenin yurdunda uyandım
Yeah, my life, it was pretty normal
Evet, hayatım, gayet normaldi
Looking for a date to the spring formal
Düzgün bir bahar flörtü arıyorum
Wasn't worried 'bout nothing else
Başka hiçbir şey hakkında endişelenmiyordum
Majoring in undecided
Kararsızım
Notebook full of bad songs I was writing
Not defterim yazdığım kötü şarkılarla dolu
Never dreamed anyone else would like them
Kimsenin onlar gibi olduğunu hayal etmemiştim
Now they're sitting on a Walmart shelf
Şimdi Walmart rafında oturuyorlar
Ain't it funny how life changes
Hayatın değişiyor oluşu komik değil mi?
You wake up, ain't nothing the same and life changes
Uyanırsın hiçbir şey aynı değildir ve hayat değişir
You can't stop it, just hop on the train
Buna engel olamazsın sadece trene atlarsın
You never know what's gonna happen
Ne olacağını asla bilemezsin
You make your plans and you hear God laughing
Planlarını yapıp tanrının gülüşünü duyarsın
Life changes, and I wouldn't change it for the world, the world, oh no
Hayat değişir, ve ben bunu dünya için değiştirmeyeceğim, dünya için, oh hayır
And I wouldn't change it for the world, the world, oh no
Ve bunu dünya için değiştirmeyeceğim, dünya için, oh hayır
I bought a ring and she said "I do"
Bir yüzük aldım ve kız "Kabul ediyorum" dedi
But everybody else said, "man, you're twenty-two
Ama diğer herkes dedi ki, "oğlum sen yirmi iki yaşındasın
"Whatcha trying to prove?"
"Neyi kanıtlamaya çalışıyorsun?"
"Hey why don't you wait?"
"Hey neden beklemiyorsun?"
'Cause I've been waiting on her since the second grade yeah
Çünkü ben ikinci sınıftan beri o kız için bekliyorum evet
And now she got her own set of fans
Şimdi kendi hayran kitlesi var
She got a blue check mark by her Instagram
İnstagramında mavi doğruluk işareti var
And I wrote a little song about holding her hand and now everybody wanna die happy now
Ve onun elini tutmak hakkında bir şarkı yazdım ve şimdi herkes mutlu ölmek istiyor
Ain't it funny how life changes
Hayatın değişiyor oluşu komik değil mi?
You wake up ain't nothing the same and life changes
Uyanırsın hiçbir şey aynı değildir ve hayat değişir
You can't stop it just hop on the train
Buna engel olamazsın sadece trene atlarsın
You never know what's gonna happen
Ne olacağını asla bilemezsin
You make your plans and you got laughing
Planlarını yaparsın ve o gülüşü duyarsın
Life changes and I wouldn't change it for the world, the world, oh no
Hayat değişir, ve ben bunu dünya için değiştirmeyeceğim, dünya için, oh hayır
And I wouldn't change it for the world, the world, oh no
Ve bunu dünya için değiştirmeyeceğim, dünya için, oh hayır
I remember the day I told my Daddy and Mama you're gonna have a grandkid, yep
Anneme ve babama torun sahibi olacaklarını söylediğim günü hatırlıyorum, evet
From Uganda, that's right, we're adopting
Uganda'dan, bu doğru, evlat ediniyoruz
And she is the cutest little girl that you've ever seen
Ve o görüp görebileceğin en tatlı küçük kız
Well I was wrapping my head around being a dad
Yani baba olmakla ilgili kafamı karıştırıyordum
A bigger ranch got thrown in the plans we thought we'd had
Sahip olduğumuzu düşündüğümüz planlara daha büyük bir çiftlik atıldı.
Now Lauren and got one on the way
Şimdi Lauren Ve yolda bir tane var
Yeah that's two into two, hey, what can I say?
Evet, ikiye ikiye, hey, ne diyeceğim?
Ain't it funny how life changes
Hayatın değişiyor oluşu komik değil mi?
You wake up ain't nothing the same and life changes
Uyanırsın hiçbir şey aynı değildir ve hayat değişir
You can't stop it just hop on the train
Buna engel olamazsın sadece trene atlarsın
You never know what's gonna happen
Ne olacağını asla bilemezsin
You make your plans and you got laughing
Planlarını yaparsın ve o gülüşü duyarsın
Life changes and I wouldn't change it for the world, the world, oh no
Hayat değişir, ve ben bunu dünya için değiştirmeyeceğim, dünya için, oh hayır
And I wouldn't change it for the world, the world, oh no
Ve bunu dünya için değiştirmeyeceğim, dünya için, oh hayır
And I wouldn't change it for the world, the world, oh no
Ve bunu dünya için değiştirmeyeceğim, dünya için, oh hayır


Albüm Adı

Single

Paylaş

Sıra
Albüm Adı
Life Changes Şarkı Çevirisi Şarkıları