True Disaster Şarkı Çevirisi Şarkı Sözü (LYRICS)

Pretty boys, they didn't teach me things I didn't know
Güzel oğlanlar, bana bilmediğim şeyleri öğretmediler
They don't have the thing that I need, but they don't know they don't
Onlar ihtiyacım olan şeylere sahip değiller, ama onlar sahip olmadıklarını bilmiyorlar
You got that old thing about ya, and I can't hide my feels
Sen eski birşeye sahipsin, ve ben hislerimi saklayamıyorum
Pretty girls, they always die out, need another sex appeal
Güzel kızlar, onların nesli tükeniyor, başka bir cazibeye ihtiyaçları var
I said come on, zero fucks about it
Dedim ki hadi, bunu hiç umursamıyorum
Come on, I know I'm gonna get hurt
Haydi, incineceğimi biliyorum
Come on, zero fucks about it
Haydi, bunu hiç umursamıyorum
Come on
Haydi
Keep playing my heartstrings faster and faster
Kalbimin en hassas noktasıyla oynamaya devam et hızlı ve daha hızlı
You can be just what I want, my true disaster
İstediğim şey olabilirsin, benim gerçek felaketim
Keep playing my heartstrings faster and faster
Kalbimin en hassas noktasıyla oynamaya devam et hızlı ve daha hızlı
You can be just what I want, my true disaster
İstediğim şey olabilirsin, benim gerçek felaketim
Pretty girls they like it fancy but you don't keep it clean
Güzel kızlar havalı şeyleri sever ama sen bunu çok anlamazsın
We get dirty and we go hard, some things we don't mean
Kirli oluyoruz ve zorlanıyoruz, bazı şeyleri kast etmiyoruz
Tell me "No one's gonna get ya", I'm just straight up mad
Söyle bana "kimse seni almayacak", ben sadece deliriyorum
I fall in love, roll up beside me
Aşık oldum, yanıma sarıl
And you're just as bad
Ve sen olduğun kadar kötüsün
I said come on, zero fucks about it
Dedim ki hadi, bunu hiç umursamıyorum
Come on, I know I'm gonna get hurt
Haydi, incineceğimi biliyorum
Come on, zero fucks about it
Haydi, bunu hiç umursamıyorum
Come on
Haydi
Keep playing my heartstrings faster and faster
Kalbimin en hassas noktasıyla oynamaya devam et hızlı ve daha hızlı
You can be just what I want, my true disaster
İstediğim şey olabilirsin, benim gerçek felaketim
Keep playing my heartstrings faster and faster
Kalbimin en hassas noktasıyla oynamaya devam et hızlı ve daha hızlı
You can be just what I want, my true disaster
İstediğim şey olabilirsin, benim gerçek felaketim
Keep playing it like
Oynamaya devam et
Keep playing it like
Oynamaya devam et
Keep playing it like (keep playing it like)
Oynamaya devam et (oynamaya devam et)
Keep playing it like
Oynamaya devam et
Keep playing it like
Oynamaya devam et
I'm gonna get hurt
İncinecekmişim gibi
I'm gonna get hurt
İncinecekmişim gibi
Ah, come on
Ah, haydi
Keep playing my heartstrings faster and faster
Kalbimin en hassas noktasıyla oynamaya devam et hızlı ve daha hızlı
You can be just what I want, my true disaster
İstediğim şey olabilirsin, benim gerçek felaketim
Keep playing my heartstrings faster and faster (true disaster)
En hassas olduğum konularla oynamaya devam et hızlı ve daha hızlı (gerçek felaket)
You can be just what I want, my true disaster
İstediğim şey olabilirsin, benim gerçek felaketim
Keep playing it like
Oynamaya devam et
Keep playing it like (you keep, you keep, you keep playing it like)
Oynamaya devam et (ediyorsun, ediyorsun, oynamaya devam ediyorsun)
Keep playing it like
Oynamaya devam et
Keep playing it like
Oynamaya devam et
Keep playing it like
Oynamaya devam et


Albüm Adı

Single

Paylaş

Sıra
Albüm Adı
True Disaster Şarkı Çevirisi Şarkıları